O orchestru

Orchestr VŠB – Technické univerzity Ostrava je velkým dechovým orchestrem, čítající 45 aktivních hráčů. Členy orchestru jsou čeští i zahraniční studenti, absolventi a zaměstnanci VŠB – Technické univerzity Ostrava, žáci hudebních škol a konzervatoří Ostravy a aktivní hudebníci z Ostravy a okolí každého věku. Věkové rozpětí aktivních členů je od 11 do 80-ti let.

Orchestr VŠB-TUO navazuje na tradici původního orchestru založeného v roce 1945, od roku 1975 pod vedením dirigenta a hudebního skladatele Jiřího Grussmanna. Ten vtiskl orchestru osobitý ráz, známý napříč mnoha generacemi hudebníků, které v orchestru vychoval. V dalším rozvoji orchestru Jiřímu Grussmanovi pomáhá dirigent a rovněž autor vlastní hudby Jaroslav Hrbáč.

V tradici výchovy mladých hudebníků v oblasti orchestrální hry orchestr aktivně pokračuje. Spravuje vlastní stipendijní program pro mladé nadané hudebníky, otevřený všem hráčům mezi desíti a dvanácti let. Pořádá vlastní příměstský hudební tábor, který je typický zajímavým repertoárem a mnoha nehudebními aktivitami spojenými s technikou.

O hudebních kvalitách orchestru svědčí stabilně vynikající umístění v mezinárodních soutěžích, naposledy v roce 2019 umístění ve zlatém pásmu na mezinárodní soutěži konané v Praze, a pravidelná koncertní činnost doma a v zahraničí.

Orchestr VŠB – Technické univerzity Ostrava je v současné době jediným aktivním velkým dechovým orchestrem na území města Ostravy a je tak nositelem tradice velkých dechových orchestrů v našem regionu. Je zároveň jediným univerzitním velkým dechovým orchestrem v České republice.