O projektu

Cílem projektu Ostrava Pops je v následující koncertní sezóně změnit žánrové zařazení Orchestru VŠB-TU Ostrava. Při volbě témat jsme se nechali inspirovat projektem Boston Pops – tento symfonický orchestr se zaměřuje na provádění transkripcí skladeb populární hudby.

V rámci projektu jsme již nacvičili 12 nových skladeb soudobé popové hudby. Ve spolupráci s odborníky na vizuální efekty a video tyto skladby spojíme s videoklipy daných skladeb a vytvoříme tak audio vizuální show. Koncert obohatíme o vynikající a zajímavé sólisty, převážně mladé umělce z Ostravy.  Stejně jako na všechny koncerty našeho orchestru, bude vstupné i na tento dobrovolné.

Z koncertu vznikne zvukový a obrazový záznam, který bude následně využit pro další aktivity. Tyto skladby zařadíme do svého repertoáru a budeme je v dalším kalendářním roce nabízet různým hudebním produkcím. V roce 2021 budeme Ostrava Pops hrát například na festivalu Kmochův Kolín.   

Ostrava Pops je nově vznikající platformou pro spolupráci mezi amatérskými uměleckými spolky a organizacemi v Ostravě a okolí. Klademe si za cíl rozšířit náš koncert o další formy umění a nechat vyniknout mladé talenty. V současné době hledáme mladé poloprofesionální umělce nebo čerstvé absolventy uměleckých akademií, nové partnery z oblasti scénického umění, moderního tance a sborového zpěvu, aby se k projektu Ostrava Pops přidali. Využijme společně potenciál soudobé hudby, která je blízká širokému publiku, a prezentujme ji společně v nejrůznějších formách co nejširšímu publiku nejen v Ostravě.