O projektu

Projekt Ostrava POPS zásadně rozšiřuje žánrové zařazení Orchestru VŠB – Technické univerzity Ostrava a je platformou pro spolupráci mezi uměleckými spolky v Ostravě a okolí.

Hlavním spojovacím prvkem je současná pop-music a její provedení v netradičních formě – ve velkém dechovém orchestru, jehož obvyklé zařazení je spíše do oblasti dechové symfonické hudby.  Inspirací k projektu jsou známí Boston Pops Orchestra, kteří jsou světoznámí svými koncertními provedeními snad všech známých pop-stars.

Koncert Ostrava POPS bude obsahovat 12 nových skladeb soudobé popové hudby. Ve spolupráci s Audioviziuálním centrem naší univerzity  a studenty katedry telekomunikační techniky jsou pro skladby upraveny na míru videoklipy daných skladeb. Na koncertě se podílí také studenti dramatického oboru ZUŠ Ostrava Poruba, kteří posluchače zábavnou formou provedou celým koncertem.

Z koncertu vznikne zvukový a obrazový záznam, který bude následně využit pro další aktivity platformy Ostrava POPS.

Ostrava POPS je platformou pro spolupráci mezi amatérskými uměleckými spolky a organizacemi v Ostravě a okolí. Klademe si za cíl rozšířit náš koncert o další formy umění a nechat vyniknout mladé talenty. V současné době hledáme mladé poloprofesionální umělce nebo čerstvé absolventy uměleckých akademií, nové partnery z oblasti scénického umění, moderního tance a sborového zpěvu, aby se k projektu Ostrava POPS přidali. Využijme společně potenciál soudobé hudby, která je blízká širokému publiku, a prezentujme ji společně v nejrůznějších formách co nejširšímu publiku nejen v Ostravě.