Podmínky pro vstup

Podmínky pro vstup na koncert Ostrava POPS:

Každý účastník koncertu ve věku od 6-ti let, musí při vstupu do Auly  VŠB-TUO splnit a prokázat na vyzvání pořadatele festivalu tyto podmínky:

  • předložit negativní RT-PCR test ne starší 7 dnů nebo antigenní text (tzv. POC) ne starší než 72 hod. (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • předložit potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, které nebude starší 180 dnů (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • doložit certifikát o dokončeném očkování, přičemž podmínkou je, aby od dokončení očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dnů (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • si provést v místě konání koncertu test sám testem, který si přinese nebo zakoupí na místě (prodej zajištěn v AULE VŠB-TUO)

Každý účastník mít nasazenou řádně ochranu nosu a úst – respirátor nebo obdobný prostředek s účinností 94% dle účinného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Vstup do auly bude umožněn pouze vstupy od tramvajové zastávky Hlavní třída a vstupem od parkoviště Auly VŠB-TUO

Pořizování a zveřejňování obrazových a video záznamů pro potřeby univerzity

Vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce za stanovených podmínek tuto akci navštívit. Vstupem na akci dává návštěvník výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů jeho nebo jím doprovázených nezletilých osob v rozsahu obrazových a video záznamů. Vstupem na akci dáváte souhlas s použitím fotografií a videí pro potřeby propagace VŠB – Technické univerzity Ostrava. Více informací naleznete zde.